Lintje voor Han Holtkuile

Lintje voor Han Holtkuile

Han Holtkuile (52, Heino) Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd onze orkestleider, Han Holtkuile, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn werkzaamheden bij Carmel College Salland is hijĀ vanuit zijn functie op vele fronten actief als...