CULTURELE ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ heeft sinds 1 januari 2023 de culturele ANBI status. Hierdoor kunnen giften aan onze vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken. Als particulier mag u uw gift aan Ons Genoegen met 25% verhogen tot een maximum van €1250. Dit kunnen zij aftrekken van de inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen hun gift met 50% verhogen en aftrekken van deze belasting.

Hieronder staan de statuten, het beleidsplan, inschrijving bestuur bij KvK, Huishoudelijk reglement, de activiteitenverslagen 2019 t.m. 2022 en de resultaten van het boekjaar 2022.

Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en zij ontvangen geen vergoeding voor het invullen van hun bestuursfunctie. Vergoeding van bestuursleden gebeurt alleen op basis van gemaakte kosten voor de vereniging door het overleggen van bonnetjes. Alle bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen die worden gesteld. Alleen docenten en de dirigent worden ingehuurd en declareren hun uren. Zij zijn ZZP-ers en opgeleid op conservatorium niveau.

RSIN: 006682248