ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ heeft bij de belastingdienst de ANBI status aangevraagd. Bij verlening van deze status kunnen giften aan onze vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Hierdoor mag u een gift aan Ons Genoegen bij het berekenen van de aftrek, met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250. Vooruitlopend op de toekenning publiceren we alvast de statuten, het beleidsplan, inschrijving bestuur bij KvK, Huishoudelijk reglement, de activiteitenverslagen 2019 t.m. 2022 en de resultaten van het boekjaar 2022, een voorwaarde voor de status van ANBI.

Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en zij ontvangen geen vergoeding voor het invullen van hun bestuursfunctie. Vergoeding van bestuursleden gebeurt alleen op basis van gemaakte kosten voor de vereniging door het overleggen van bonnetjes. Alle bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen die worden gesteld. Alleen docenten en de dirigent worden ingehuurd en declareren hun uren. Zij zijn ZZP-ers en opgeleid op conservatorium niveau.

RSIN: 006682248