DONATEURS

Vergeleken met sommige (sport)verenigingen bestaat Ons Genoegen uit relatief weinig leden, terwijl de kosten voor een muziekvereniging juist hoog zijn. Denk aan de aanschaf en het onderhoud van instrumenten, kosten voor bladmuziek, salarissen van professionele docenten en dirigenten en huur van repetitieruimte.

Als we ons lesgeld en contributie verhogen, wordt voor velen de drempel te hoog om zich bij onze vereniging aan te sluiten. We proberen daarom hier en daar met niet-muzikale activiteiten bij te verdienen (denk hierbij aan onze paasbroden- en oliebollenactie).

Ons Genoegen heeft de culturele ANBI status. Dit heeft voor onze donateurs een interessant belastingvoordeel. Meer informatie op onze ANBI pagina

Wilt u Ons Genoegen financieel steunen? Wordt dan donateur! Dit kan door onderstaand formulier in te vullen. De penningmeester neemt zo snel mogelijk contact met u op.