Wie en wat

Wij willen muziek bereikbaar maken voor iedereen, zowel het leren bespelen van een instrument als het samen muziek maken in een orkest. Hiermee willen wij een zo breed mogelijk publiek laten genieten van onze muziek.  Zo wordt ons repertoire continu vernieuwd en uitgebreid en spelen we veel verschillende muziekstijlen. Ook blijven gezelligheid en saamhorigheid binnen de vereniging een belangrijk aspect. 

Ons genoegen is een muziekvereniging die muziek verzorgd op aanvraag. Zoals bijvoorbeeld; evenementen en festiviteiten in Heino en omgeving, zomerfeesten, sportieve evenementen,  muziekestafette, carnaval, Sinterklaas,  en kerkelijke vieringen. 

Wij treden natuurlijk het liefst als voltallig orkest op, dat is de basis. Als alternatief hebben wij ook kleinere samenstellingen. Zo hebben wij een koperkwintet dat graag klassieke en rustige (achtergrond)muziek speelt, een jeugdorkest en diverse samenstellingen van verschillende instrumenten. Voor ieder wat wils en alles is mogelijk!

Neem contact op voor de mogelijkheden. 


 

Geschiedenis

Op 3 juni 1927 werd Ons Genoegen in Heino opgericht als ‘muziekvereen’, bestaande uit een Harmonieorkest en opleidingstraject. Rond 1960 werd ook de drumband opgericht, maar hierdoor bleek het geluid van het harmonieorkest niet luid genoeg. Door wisseling van instrumenten werd de harmonie in de begin jaren ’70 omgevormd naar een fanfare. Eind jaren ’70 werd de fanfare zelf uitgebreid met majorettes en minirettes. 

In 2010 ging het roer drastisch om. Geen uniformen meer. Niet meer marcheren op straat. De majorettes werden bij de gymvereniging ondergebracht, tambours konden orkestpercussionisten worden. Door die beslissing kon de vereniging ook de marsmuziek opbergen en zich verdiepen in andere muziekstijlen. Door dit soort veranderingen behield het orkest haar bestaande leden en trok het ook volwassenen aan die al een instrument konden bespelen. Belangrijker nog, de jeugd werd weer enthousiast voor (orkest)muziek!

In 2015 bleek de vereniging inmiddels te zijn gegroeid naar ruim 70 leden, waarvan ongeveer de helft bestaat uit jeugdleden. Het orkest schommelt momenteel rond de 40 leden variërend van 9 tot 73 jaar! Wij gebruiken onze ambitie om muziek te spelen graag voor het plezier van een zo groot mogelijk publiek. Zo wordt ons repertoire continu vernieuwd en uitgebreid, en spelen we veel verschillende muziekstijlen. 

 

Bestuur en commissies

Ons bestuur bestaat uit 5 leden, die elke maand vergaderen. Verder hebben wij jaarlijks een algemene ledenvergadering en kunnen leden meedenken in verschillende commissies. 


Henk van de Wal:  

Voorzitter

06 30092240


Thijs van Vilsteren: 

Secretaris 

06 52373696


Wout van Bruchem: 

Penningmeester

06 51783420


Bram Doldersum

Algemeen Adjunct

06 43887881

 

Muzikale leiding

Jan Jager

Dirigent orkest en jeugdorkest


Jan Jager, geboren en getogen in Zwolle, zette al vroeg zijn schreden op het muzikale pad. Aangemoedigd door zijn ouders kiest hij op 7-jarige leeftijd voor de cornet en wordt, net als zijn vader, lid van Brassband David in Zwolle. Jan neemt les aan de Zwolse muziekschool en krijgt in de loop der jaren de mogelijkheid tal van muziekstijlen te spelen. De basis is klassiek, maar ook speelt hij in deze jaren in het ragorkest en de in die tijd bekende Big Band van de muziekschool. Het is ook in deze tijd, dat Jan het cornetspelen combineert met de trompet.  

Zijn liefde voor dieren en de natuur maakt zijn beroepskeuze enigszins lastig, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en Jan volgt de opleiding trompet en directie HaFaBra aan het  conservatorium te Zwolle. Al tijdens zijn studie concerteert Jan veelvuldig als trompetsolist, en speelt in diverse ensembles, en met verschillende orkesten in zijn rol als trompettist of dirigent. In 1990 studeert hij succesvol af in de vakken docerend musicus trompet en directie HaFaBra.

Jan speelt in de loop der jaren als trompettist  en cornettist  bij onder meer het Gelders Fanfare Orkest en het koperensemble ‘Tangram’. Ook op het vlak van dirigeren laat hij met zijn orkesten niet onverdienstelijk van zich horen, getuige het succes op verschillende festivals, concerten en concoursen. 

Op dit ogenblik is Jan behalve dirigent van Ons Genoegen, ook dirigent van de muziekverenigingen Excelsior in Dalfsen, De Broederband in Beerzerveld en De Bazuin in Schoonebeek. Naast het dirigeren verzorgt hij bij deze en een aantal andere verenigingen de opleidingen en de jeugdorkesten, en coördineert hij diverse projecten.

 

Repertoire

Het repertoire van het orkest is zeer breed. Zo spelen we up-tempo, ballads, Nederlandstalig, filmmuziek, kerkmuziek, gedragen stukken en jazz. Natuurlijk ontbreken ook de traditionele kerst en sinterklaas muziek niet. Op deze manier proberen we een repertoire samen te stellen dat voor alle leden interessant is, voor jong en oud.  

 

Lidmaatschap

Bent u enthousiast geworden over onze vereniging? Neem dan contact op om vrijblijvend eens te komen kijken/luisteren/meespelen. Hieronder vind u nog een aantal praktische zaken.

Lestijden:

AMV en Groepslessen: donderdag middag

Jeugdorkest: donderdag van 18.30 tot 19.15

Orkest: donderdag van 19.30 tot 21.30

Dit alles vindt plaats in het Kerkhuus in Heino.


Contributie en lesgeld:

Als lid van Ons Genoegen betaal je € 20,00 contributie per maand. 

Overige lestarieven:

AMV: € 65,- per cursus (13 weken)

Les (jeugd): € 22,00 p.m. evt. Incl. orkest

Les 18+: € 29,00 p.m. evt. Incl. orkest


 

Donateurs

Vergeleken met sommige (sport)verenigingen bestaat Ons Genoegen uit relatief weinig leden, terwijl de kosten voor een muziekvereniging juist hoog zijn. Denk aan de aanschaf en het onderhoud van instrumenten, kosten voor bladmuziek, salarissen van professionele docenten en dirigenten, en huur van repetitieruimte. 

Als we ons lesgeld en contributie verhogen, wordt voor velen de drempel te hoog om zich bij onze vereniging aan te sluiten. We proberen daarom hier en daar met niet-muzikale activiteiten wat bij te verdienen (denk hierbij aan de paasbroden- en de anjeractie). 

Heeft u een extraatje over voor Ons genoegen? Wordt donateur en steun ons financieel.