Wie en wat

Wij willen muziek bereikbaar maken voor iedereen, zowel het leren bespelen van een instrument als het samen muziek maken in een orkest. Hiermee willen wij een zo breed mogelijk publiek laten genieten van onze muziek.  Zo wordt ons repertoire continu vernieuwd en uitgebreid en spelen we veel verschillende muziekstijlen. Ook blijven gezelligheid en saamhorigheid binnen de vereniging een belangrijk aspect. 

Ons genoegen is een muziekvereniging die muziek verzorgd op aanvraag. Zoals bijvoorbeeld; evenementen en festiviteiten in Heino en omgeving, zomerfeesten, sportieve evenementen,  muziekestafette, carnaval, Sinterklaas,  en kerkelijke vieringen. 

Wij treden natuurlijk het liefst als voltallig orkest op, dat is de basis. Als alternatief hebben wij ook kleinere samenstellingen. Zo hebben wij een koperkwintet dat graag klassieke en rustige (achtergrond)muziek speelt, een jeugdorkest en diverse samenstellingen van verschillende instrumenten. Voor ieder wat wils en alles is mogelijk!

Neem contact op voor de mogelijkheden. 


 

Geschiedenis

Op 3 juni 1927 werd Ons Genoegen in Heino opgericht als ‘muziekvereen’, bestaande uit een Harmonieorkest en opleidingstraject. Rond 1960 werd ook de drumband opgericht, maar hierdoor bleek het geluid van het harmonieorkest niet luid genoeg. Door wisseling van instrumenten werd de harmonie in de begin jaren ’70 omgevormd naar een fanfare. Eind jaren ’70 werd de fanfare zelf uitgebreid met majorettes en minirettes. 

In 2010 ging het roer drastisch om. Geen uniformen meer. Niet meer marcheren op straat. De majorettes werden bij de gymvereniging ondergebracht, tambours konden orkestpercussionisten worden. Door die beslissing kon de vereniging ook de marsmuziek opbergen en zich verdiepen in andere muziekstijlen. Door dit soort veranderingen behield het orkest haar bestaande leden en trok het ook volwassenen aan die al een instrument konden bespelen. Belangrijker nog, de jeugd werd weer enthousiast voor (orkest)muziek!

In 2015 bleek de vereniging inmiddels te zijn gegroeid naar ruim 70 leden, waarvan ongeveer de helft bestaat uit jeugdleden. Het orkest schommelt momenteel rond de 40 leden variërend van 9 tot 73 jaar! Wij gebruiken onze ambitie om muziek te spelen graag voor het plezier van een zo groot mogelijk publiek. Zo wordt ons repertoire continu vernieuwd en uitgebreid, en spelen we veel verschillende muziekstijlen. 

 

Bestuur en commissies

Ons bestuur bestaat uit 5 leden, die elke maand vergaderen. Verder hebben wij jaarlijks een algemene ledenvergadering en kunnen leden meedenken in verschillende commissies. 


Henk van de Wal:  

Voorzitter

06 30092240


Thijs van Vilsteren: 

Secretaris 

06 52373696


Wout van Bruchem: 

Penningmeester

06 51783420


Bram Doldersum

Algemeen Adjunct

06 43887881

 

Muzikale leiding

Jan Jager

Dirigent orkest en jeugdorkest


Joanne van Loo – Lindeboom

Docent jeugdopleiding


Hendry van Loo

Docent jeugdopleiding


Rosalinda van Dijkhorst

Docent AMV


Jan Jager, geboren en getogen in Zwolle, zette al vroeg zijn schreden op het muzikale pad. Aangemoedigd door zijn ouders kiest hij op 7-jarige leeftijd voor de cornet en wordt, net als zijn vader, lid van Brassband David in Zwolle. Jan neemt les aan de Zwolse muziekschool en krijgt in de loop der jaren de mogelijkheid tal van muziekstijlen te spelen. De basis is klassiek, maar ook speelt hij in deze jaren in het ragorkest en de in die tijd bekende Big Band van de muziekschool. Het is ook in deze tijd, dat Jan het cornetspelen combineert met de trompet.  

Zijn liefde voor dieren en de natuur maakt zijn beroepskeuze enigszins lastig, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en Jan volgt de opleiding trompet en directie HaFaBra aan het  conservatorium te Zwolle. Al tijdens zijn studie concerteert Jan veelvuldig als trompetsolist, en speelt in diverse ensembles, en met verschillende orkesten in zijn rol als trompettist of dirigent. In 1990 studeert hij succesvol af in de vakken docerend musicus trompet en directie HaFaBra.

Jan speelt in de loop der jaren als trompettist  en cornettist  bij onder meer het Gelders Fanfare Orkest en het koperensemble ‘Tangram’. Ook op het vlak van dirigeren laat hij met zijn orkesten niet onverdienstelijk van zich horen, getuige het succes op verschillende festivals, concerten en concoursen. 

Op dit ogenblik is Jan behalve dirigent van Ons Genoegen, ook dirigent van de muziekverenigingen Excelsior in Dalfsen, De Broederband in Beerzerveld en De Bazuin in Schoonebeek. Naast het dirigeren verzorgt hij bij deze en een aantal andere verenigingen de opleidingen en de jeugdorkesten, en coördineert hij diverse projecten.


Joanne van Loo- Lindeboom had als kind al een grote interesse in muziek en wilde niets liever dan alle muziekinstrumenten uitproberen. Een logisch gevolg was dus om met muzieklessen te starten. Zo nam ze vanaf haar negende bij CMV De Eendracht in Wezep bugelles bij Henk van Loo Sr. en behaalde verschillende landelijke amateurmuziekdiploma’s. 

Tijdens de examenklas van de Havo in 1999 volgde ze de vooropleiding voor het vooropleiding conservatorium in Zwolle. Daar werd ze een jaar later toegelaten tot het eerste jaar, met als hoofdvak klein koper en als hoofdinstrument trompet. De trompetlessen volgde ze voor het grootste gedeelte bij Jos Verspagen, trompettist bij het Rotterdams Philharmonisch orkest. In 2004 studeerde Joanne af als docerend musicus klein koper, later aangevuld met dirigeerlessen bij Hendry van Loo en Harrie Janssen. 

Naast kleinkoper instrumenten bespeelt Joanne ook andere instrumenten, zoals sopraansaxofoon en hoorn. Dat doet ze vooral omdat ze dat van kinds af aan al zo leuk vindt, maar het komt haar natuurlijk ook goed van pas bij het lesgeven aan anderen. Dat deed ze al tijdens haar studie bij verschillende muziekverenigingen. Op dit moment geeft ze les bij CMV De Eendracht Wezep, het Rhedens Fanfare Corps, en Ons Genoegen Heino, en geeft regelmatig leiding aan (groeps)repetities en jeugdorkesten. 

In overleg met de verenigingen wordt er gekozen voor privéles of les in kleine groepjes, waarbij Joanne met veel plezier en toewijding de aandacht verdeelt over de theorie en de praktijk van het leren bespelen van het instrument. 


Hendry van Loo kwam al op zeer jonge leeftijd in aanraking met muziek; orgel, piano, hout en koper blaasinstrumenten, omdat zijn vader, broers en zussen deze instrumenten bespeelden. Vanaf zijn achtste levensjaar speelde Hendry al mee in de plaatselijke vereniging CMV De Eendracht in Wezep, o.l.v. zijn vader Henk van Loo Sr. Eveneens onder leiding van zijn vader begon Hendry aan de studie Directie HaFaBra, die hij met goed gevolg afsloot met de bijvakken piano en saxofoon. Vervolgens volgde hij lessen bij Gerrit Fokkema, Alex Schillings en ook Hennie Ramaekers, onder wiens leiding hij zijn master studie aan ArtEZ/Messiaen Academie Enschede afrondde tijdens een openbaar concert met de KMK JWF kapel. 

In die tijd was Hendry al dirigent van vier verenigingen, en sinds ca. 1980 heeft hij gemiddeld altijd vier orkesten onder zijn hoede, waaronder  Fanfareorkest De Hoop Stellendam, Harmonieorkest Wilhelmina Glanerbrug, een symfonisch ensemble van het ArtEZ conservatorium Enschede, en het Studentenorkest Bragi Groningen. Daarnaast is hij regelmatig gastdirigent. Tussen 1996 en 2001 gaf hij op projectbasis leiding aan Engelse top brassbands. Daarmee maakte hij een aantal succesvolle tournees en een televisieopname. 

Naast zijn activiteiten als dirigent maakt Hendry soms arrangementen (o.a. ‘The Sword and The Crown’ van Edward Gregson voor Fanfare orkest) en verzorgt hij opleidingen en workshops voor dirigenten en assistent-dirigenten. Zo was hij docent directie aan de Kreato Hogeschool in Thorn, gastdocent workshops directie HaFaBra aan het ArtEZ conservatorium Enschede, en gaf hij samen met collega Harrie Janssen de cursus assistent-dirigent voor KCG/ArtEZ in Arnhem. Hendry is bovendien examinator voor de Muziekbond KNMO.


Rosalinda van Dijkhorst: Dat Rosalinda iets met muziek zou gaan doen was al vroeg duidelijk. Als kind was ze namelijk onophoudelijk aan het zingen en daarom begon ze op 4-jarige leeftijd met het zingen in een kinderkoor. Ook had ze erg veel interesse in alles wat toetsen had. Toch koos ze er niet voor om piano te gaan spelen, maar startte haar instrumentale loopbaan met het volgen van dwarsfluitlessen toen ze 10 jaar was. Tegelijkertijd bleef ze zingen.

Toen ze 18 jaar was, werd ze ontdekt en zong ze regelmatig backing vocals in op verschillende CD’s. Ze trad een aantal malen op voor televisie en mocht solo zingen in de Jaarbeurs van Utrecht en in het Geldredome. In 2013 kwam haar eerste CD uit en in 2015 regisseerde ze de Passion Ommen, arrangeerde hiervoor alle muziek en mocht de rol van Maria vertolken. 

Haar muzikale studie lichte muziek zang deed Rosalinda aan de Schumann Akademie. Daarnaast studeerde ze ook aan de fotovakschool en maakt ze regelmatig fotoreportages. Ze noemt zichzelf dan ook wel eens met een knipoog de zangograaf. 

Rosalinda heeft inmiddels haar eigen muziekschool “Groeien in muziek”, waar ze na schooltijd muziekles geeft aan kinderen. Ook maakt ze regelmatig theaterproducties voor kinderen. Ze heeft een studio aan huis en kan daar ook muziekproducties verzorgen. Ze vindt het superleuk om nu ook bij Ons Genoegen kinderen les te geven in Algemene Muzikale Vorming.


 

Repertoire

Het repertoire van het orkest is zeer breed. Zo spelen we up-tempo, ballads, Nederlandstalig, filmmuziek, kerkmuziek, gedragen stukken en jazz. Natuurlijk ontbreken ook de traditionele kerst en sinterklaas muziek niet. Op deze manier proberen we een repertoire samen te stellen dat voor alle leden interessant is, voor jong en oud.  

 

Lidmaatschap

Bent u enthousiast geworden over onze vereniging? Neem dan contact op om vrijblijvend eens te komen kijken/luisteren/meespelen. Hieronder vind u nog een aantal praktische zaken.

Lestijden:

AMV en Groepslessen: donderdag middag

Jeugdorkest: donderdag van 18.30 tot 19.15

Orkest: donderdag van 19.30 tot 21.30

Dit alles vindt plaats in het Kerkhuus in Heino.


Contributie en lesgeld:

Als lid van Ons Genoegen betaal je € 20,00 contributie per maand. 

Overige lestarieven:

AMV: € 65,- per cursus (13 weken)

Les (jeugd): € 22,00 p.m. evt. Incl. orkest

Les 18+: € 29,00 p.m. evt. Incl. orkest


 

Donateurs

Vergeleken met sommige (sport)verenigingen bestaat Ons Genoegen uit relatief weinig leden, terwijl de kosten voor een muziekvereniging juist hoog zijn. Denk aan de aanschaf en het onderhoud van instrumenten, kosten voor bladmuziek, salarissen van professionele docenten en dirigenten, en huur van repetitieruimte. 

Als we ons lesgeld en contributie verhogen, wordt voor velen de drempel te hoog om zich bij onze vereniging aan te sluiten. We proberen daarom hier en daar met niet-muzikale activiteiten wat bij te verdienen (denk hierbij aan de paasbroden- en de anjeractie). 

Heeft u een extraatje over voor Ons genoegen? Wordt donateur en steun ons financieel.