TALENT ONTDEKT ORKEST

In 2022 is het Talent Ontdekt Orkest opgericht. Dit orkest komt voort uit een projectorkest van mensen die op latere leeftijd zijn begonnen met het bespelen van een (nieuw) blaas- of slagwerkinstrument. Het orkest biedt voor een bredere groep mensen de mogelijkheid om samen muziek te maken. Als vereniging vinden wij dit belangrijk. Om mee te kunnen doen, hoeven de leden geen tot maar weinig muzikale ervaring te hebben. De basis van het spelen komt allemaal aan de orde. Natuurlijk bepalen orkestleden zelf welk blaas- of slagwerkinstrument ze willen spelen.

Het Talent Ontdekt Orkest speelt op evenementen georganiseerd door de vereniging, zoals de kerstwandeling en avondvullende optredens in de omgeving van Heino. Daarnaast spelen ze ook bij andere initiatieven, denk aan de muziekestafette of in het lokale verzorgingshuis.

Het Talent Ontdekt Orkest repeteert iedere woensdagavond van 19.30 – 21.30 in Cultuurcentrum De Maalderij in Heino. Adres: Canadastraat 6, 8141 AC Heino.

Het orkest staat onder muzikale leiding van onze dirigent Jan Jager. Voor meer informatie neem contact op.